Süreç tasarım matrisi

Bir süreci tasarlamakla iş bitmiyor. Çeşitli zamanlarda süreci gözden geçirmek gerekiyor.
Süreç tasarım matrisi

Makale Özeti

Bir sürecin iyi çalışıp çalışmadığını, hangi diğer konu ve süreçleri nasıl etkilediğini, arada sırada kontrol etmek ve gerekirse düzeltmek için bu yazıda bahsedilen işlemin yapılması faydalıdır.

İlgili Bağlantılar

1 - Anlamlı ayrıntı

Gerek CRM’de, gerek İş Zekası sistemlerinde, uçtan uca süreç tasarımı yapılırken, her bir birim işin sürece ne yönde etki ettiğini de bulmak gerekir.

30 küsür sene önce ODTÜ’de Kamil Kozan hocamdan sapma matrisi (variance matrix)’ni öğrendim.

Süreç tasarımı için onun benzeri bir matris geliştirdim. Adı İlişki Matrisi.

Bir projede, müşterinin ilk başvuru anından, VUK, SPK ve uluslararası muhasebe sistemine uygun şekilde bilançonun çıkarılmasına kadar geçen tüm süreçleri incelemiş ve belgelendirmiştim. (Yukarıda)

Süreç anlamlı “birim iş”lere bölünür. Anlamı birim işe 1 böldükten sonra her bir iş’in diğerlerini ne yönde etkilediği çıkartılır. Aşağıda, bu matrisin bir kısmını ayrıntılı gösteren resimdeki okların anlamı şöyle.

Yukarıya ok varsa, yandaki iş, yukarıdakini etkiliyor. Yana ok ise, yukarıdakinin yandaki iş‘i etkilediğini gösteriyor. Eğer birbirlerini karşılıklı etkiliyorlarsa X ile ifade ediliyor.

Bir çok şirketin, müşteri ile ilk temas anından başlayan, ürünlerin üretilmesi, müşteriye sunulması, fiyatlama, tedarik, ambar yönetimi, ambalaj, sevkiyat, teslimat, faturalama, şikayetlerin alınması, muhasebe süreçlerini kapsayan bu çalışmayı yapmadığını düşünüyorum.

Üstelik, yapılsa bile dikkat edilmesi gerekiyor. Teknoloji değişir, müşteri davranışı değişir, piyasa değişir, şirket stratejisi değişir… Her sürecin bir son kullanma tarihi vardır. Eskiyi düzeltmeye veya düzenlemeye çalışmak yerine yenisini yapmak gerekir.