B2B Sadakat Programı

B2B sadakat programları da B2C gibi, müşteriyi iyi tanımaya dayalıdır.
B2B Sadakat Programı

Makale Özeti

B2B'de bayiler veya acenteler veya toptancılar, perakendedeki müşteriler gibi davranmayabilirler. Ancak, her ikisinde de sadakat sağlamanın yolu, müşteriyi tanımaktan geçer.

Geçenlerde facebook’da şu resme rastladım.

B2B-loyalty-2
Altındaki yorumlar da şöyleydi.

B2B-loyalty-3
Benim de benzer öyküm var.

Bayi ağı üzerinden satış yapan şirketin Güney Doğu’daki illerden birinde çalışan saha müdürü anlattı.

O sahadaki bayilerin hemen hepsi aşiret reisleriymiş. Çoğunlukla da kendi aralarında iyi geçinmeyenler… Hatta bunları aynı toplantıya çağırmak bile sorun oluyormuş.

Bir gün bizim saha müdürü bayilerden birine uğramış. Bakmış içeride o ildeki hemen tüm bayiler var. (Zaten 5 – 6 kişi).

Şaşırmış ama sevinmiş de… “Aaaa… Ne kadar güzel!.. Hepiniz bir aradasınız…” gibi kemküm konuşurken, ev sahibi bayi sözünü kesmiş.

–    Antalya’da yapılacak bayi toplantısını konuşuyoruz.
–    Bayi toplantısı mı? Benim haberim yok. Demek size önceden bildirmişler.
–    Öyle değil. Siz 3 yılda bir kere bayiler toplantısı yapıyorsunuz. Biz aramızda 6 ayda bir kere düzenliyoruz.
–    ….  (Anlamaya çalışırken sessizlik)
–    Bu arada… Yengen bilgisayara merak sardı. Sana mesaj gönderip sorarsa, sakın “Bilmiyorum” deme ha! Bak, sonra fena olur.
–    ….
–    Hazır gelmişken, şirketin başlıklı kağıdıyla birer davetiye gönder. “Eşlerle gelinmeyecek” diye eklemeyi de unutma!
–    ….

.

Bu gerçekler bir yana… B2B sadakat programları her zaman bu kadar basit değildir.

16 Aralık 2014