Satış / Pazarlama farkı

Satış / Pazarlama farkı

Pazarlama ile Satış’ın arasındaki farklar konusunda çok şey söylenmiş ve yazılmıştır.

30 yıla yaklaşan iş yaşamım içinde en beğendiğim kısa tanım şöyle:

Satıcı gelir/gider tablosunun en üst (ciro) satırına, pazarlamacı ise bilançonun en alt (net kâr) satırına bakar.

Siz yorumlarsınız artık…