Müşteri kral (mı)dır?

Müşteri kral (mı)dır?

Son zamanlarda duyduğum bir cümle, bilenlerle tartışma ihtiyacı yarattı.

Eski ile yeni pazarlama bakış açısını karşılaştıran bazı kişiler diyor ki:

  • Pazarlamayı artık müşteri yönetiyor. Kullanıcının ürettiği içerik (user generated content) de bunun en önemli göstergesidir.

Çok dolaylı bir ilişkiyi, doğal bir neden-sonuç ilişkisi içinde görmenin yanıltıcı olduğunu düşünüyorum.

Bazılarına da “bu durumda (pazarlama aracı olan) advergameleri nerede gördükleri”ni soruyorum.

Siz ne dersiniz?