İş Zekası Tecrübeleri 2

Gartner EEE – Bilgi Yönetimi 2012 Buluşmasının notları 2

29 Ağustos 2012 tarihli  iş zekası ve bilgi yönetimi konulu 6’ıncı Gartner EEE Buluşması‘nda Sibel Kesler  Arçelik’te iş zekası sürecini nasıl yönettiklerini anlattı. 

Şirketin büyümesi, yurt dışında şirketler satın almasıyla birlikte ihtiyaçlar değişiyor. İş zekası büyümeyi kolaylaştırıyor. Büyüme iş zekası ihtiyaçlarını değiştiriyor.

Mali grup raporları ile diğer bilgiler çelişirse, iş birimleri güvenini kaybediyor. Raporları kullanmıyorlar.

Amaç raporlama değil, kurumsal performansı ve işin zekasını artırmak. (Açılış konuşmasında Halil Aksu da bunu vurgulamıştı. [1] )

İhtiyaçlar yönetim kademelerine göre değişiklik gösteriyor. Üst yönetime göstergeler, dokunmatik ekranlar, mobil uygulamalar sunulurken; daha alt kademelere analiz yapabilecekleri bilgiler veriliyor.  

İş zekası departmanı bazı raporları gazete gibi yayınlıyor. BT Yönetimi 2.0’dan [2] aynen alıntılıyorum: “Arçelik’te iş zekası çalışmalarının adı ARTI ile anılmaktadır, ART ve Intelligence kelimelerinden türetilmiş bir kısaltmadır. ARTI News isimli bir gazete yayınlanmakta. Enteresan veriler ve tespitleri, bu platformdaki gelişmeleri yayınlıyoruz. Bu veriler genel olarak ilgiyi ve kullanımı artırdığı için, bilinci ve farkındalığın gelimesini sağlamaktadır.

İş zekası departmanının yayın yapması fikrini çok beğendim. Danışmanlık yaptığım yerlere mutlaka tavsiye edeceğim.

Sn. Sibel Yazıcı Kesler’in sunumunun tamamını BT Yönetimi 2.0’da [2] bulabilirsiniz.

 *     *     *     *     *

Sonraki konuşmacı Çalık Holding‘den Murat Kaplan idi.

Çalık Holding’in büyümesi sırasında B2B’den (enerji, telekom şirketi ve banka satın alıp) B2C’yegeçiş yapınca veri yapısı, sayısı değişmiş. Dolayısıyla üst yönetim raporlaması için gerekli yapı değişikliğe uğramış.

B2B’den B2C’ye geçince, üst yönetimin dikkat ettiği alanlardaki değişimlerin neler olduğu konusunda Sn. Murat Kaplan’ın 3 – 5 cümle ile söylemesi çok faydalı olurdu.

İçeriyi bilmeyen biri olarak, “Acaba ilk amaçlar doğru kurgulanmamış mıydı?” diye düşündüm.

Kurumsal karneye dış verilerin de katıldığını, ölçülebilir kriterlerde rekabet analizi yapıldığını söyledi.

Bu nokta çok önemli. Piyasa verilerini [3]  araştırsalar da, birçok kurum bunu kendi performans ölçülerine ve iş zekası projelerine katmıyor. Çalık Holding’in bunu yapması güzel.

Diğer yandan, “rakip firmanın yönetim tarzı gibi” ölçülemeyen kriterleri rekabet konusu yapan kurumlar da var. (Yanlış değil belki, ama ölçülen veriyi karşılaştırmayı öğrenmeden… Anlamsız buluyorum)

Sn. Murat Kaplan’ın sunumunun tamamını BT Yönetimi 2.0’da [4] bulabilirsiniz.

 *     *     *     *     *

Üçüncü konuşmacı Eureko Sigorta‘nın BT Birim Müdürü Hasan Hatırnaz idi.

İş analitiği ağırlıklı bir sunum yaptı. Bir kurumda doğru karar verme yeteneğinin artmasını insan yaşamına benzeterek anlattı.  Zamanla tecrübenin artıyor, çeşitli olaylarla karşılaşılıyor, birikim çoğalıyor ve daha doğru kararlar veriliyor. Aynı şekilde iş zekasının kullanımı arttıkça, süreçlere entegre edildikçe kurumlar da doğru kararlar veriyorlar.

Kasko tarife yapısını farklı kriterlere göre oluşturuyorlar.

Benzer bir çalışmayı bankacılık zamanımda Ray Sigorta ile yürütmeye çalışmıştık. Eski hasar verilerine bakınca

  • Cinsiyet
  • Yaş
  • Araç motor büyüklüğü
  • Aracın yeniliği
  • Satın alan (parayı ödeyen), sahibi, kullananın farklı olması
  • Hatta aracın rengi

etkileyen faktörler olarak saptanmıştı.

Müşteri skorlama çalışması yapılıyor.

Güzel bir örnek verildi. Siz bir balığa odaklanıyorsunuz. Ona göre olta hazırlıyorsunuz. Oysa daha büyük, daha lezzetli balıklar var. Verileri analiz etmezseniz, bu büyük ve lezzetli balığı kaçırırsınız.

Hasar Dosyalarını risklerine göre gruplama çalışması yapılmış. Önceden her dosya aynı süreçten geçiyormuş. Hasar tutarı 100 TL de, 10.000 TL de olsa aynı şekilde incelenirmiş. Geçmiş hasar dosyaları gözden geçirilmiş. Suistimal olanların ortak özellikleri saptanmış.

Gelen dosyalarda bu özelliklere yakınlığına göre değerlendirme yapılmaya başlanmış. Değerlendirme süresi 30 günden 4 güne düşmüş.

Hep söylerim. İyi tasarlanmış süreçler, hem maliyetleri azaltır, hem de müşteri memnuniyetini artırır [5] . Müşteriyi memnun etmek için para harcamak gerektiği iddiasını yalanlar.

Sn. Hasan Hatırnaz’ın sunumunun tamamını BT Yönetimi 2.0’da [6] bulabilirsiniz.

 *     *     *     *     *

 Gartner EEE – Bilgi Yönetimi Buluşması yazıları devam ediyor.