Network etkisi

Network etkisi

Bazı müşteriler önemlidir. Çok verimlidir, sadıktır, yaşam boyu değeri yüksektir, sizi iyi tanıtıyordur, cirosu büyüktür…

Bazı müşteriler, en önemli kurumsal müşterilerinizin Genel Müdürü veya Satınalma Müdürüdür. Sizinle bire bir ilişkisi verimli olmayabilir. Ama kurumları adına karar veriyorlardır. Onlar da önemlidir.

Bazı müşteriler ise en önemli kurumsal müşterilerinizin Genel Müdürü veya Satınalma Müdürünün şımarık kızı veya yeğenidir. Onlar daha da önemlidir.

Eskiden “hamili kart yakınımdır” deniyordu adına. Şimdi daha bilimsel görünen (biraz da ecnebice) bir deyim kullanıyoruz: Network etkisi