Değişimin adımları

Dijital ekonomi, düşünce yapısı değişikliğini şart koşuyor.
Değişimin adımları

Makale Özeti

Volkan Akı'nın yazısı, giderek sıklaşan krizleri atlatmak için yöneticilerin yapması gerekenleri listeliyor.

İlgili Bağlantılar

1 - Volkan AKI'nın kişisel blogu
2 - Süreç tasarımı yazıları

SAP’nin türkçe dergisi SAP Forum‘un Ekim 2011 sayısında Volkan AKI‘nın [1] “Krizi okumak” isimli bir yazısı var.

Uzun yıllar Capital dergisi yayın yönetmenliği yapmış olan, medya ve iş dünyasının yakından tanıdığı Volkan Akı, şimdi TAAZE Real Time Marketing’in Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü’dür.

Henüz kendi blogunda yayınlamadığı yazının son paragrafını bu sitede paylaşmak için Volkan Akı’dan rica ettim. Kendisinin onayıyla bilginize sunuyorum.

🙂

Şirketler için “dijital ekonominin” gelişi pek çok şeyi değiştiriyor. Başta iş süreçlerinin yenilenmesi gereğini ortaya çıkarıyor. Tüm süreçlerin teknolojinin yarattığı hız, yenilikçi ve yaratıcı bakış açısıyla yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Peki genel olarak bakarsak teknolojideki ana değişimlerle gelen, “dijital ekonomi” neler getiriyor:

– Öncelikle, “dijital” düşünmeye başlayan bir şirket yaratmak ve bunun için değişimi destekleyen bir zihin değişimi başlatmak gerekiyor…

– Değişim, müşteri ilişkilerini yeniden yapılandırıyor… (Sosyal medya ve iletişimin yeni biçimleri, tehlikelerle birlikte fırsatları da beraberinde getiriyor)

– Rekabette hız ön plana çıkıyor… Strateji ve planlama artık yıllara yayılmıyor, yıllık, altı aylık hatta bazan aylık ve haftalık bile değişebilecek şekilde hazır olmak gerekiyor…

– İnsan kaynağı, iş yapma biçimleri, ürün geliştirme, müşteri hizmetleri gibi her konuda daha yenilikçi, daha yaratıcı olmayı getiriyor. (İlla dünyanın en iyi ürününü yaratmak zorunda değilsiniz ama iş yapma biçimininizin bir noktasında “fark” yaratmak zorundasınız. Yoksa sizi niye tercih edelim ki…)

Yönetim süreçlerinizi de gözden geçirip, “dijital” dünyaya yakın, digital pazarlama konseptlerine yakın yönetici ve kadrolar oluşturmanız gerekli… Zaten ardından gerekli değişimler gelecektir…

– Önemli olan en yeni yazılımları, teknolojileri kullanmak değil, o teknolojilerle sizin için en verimli, en uygun iş süreçlerini oluşturmak. Rekabette fark yaratacak üstünlüğü oluşturacak uygulamaları ortaya çıkarabilecek yeteneği kazanmak.. !

Her maddede kendi vurgulamak istediklerimi kalın yazdım (Uğur Özmen).

🙂

Dikkat edilirse düşünce biçimi ve süreçler üzerinde duruluyor. Her süreç tasarımı yazısında “iyi tasarlanmış süreçler, hem müşteri memnuniyetini artırı, hem de maliyetleri ciddi ölçüde azaltır” diye vurguluyorum [2]. Yeter ki düşünme yöntemimiz bu yönde değişsin.

🙂