CRM derken…

CRM derken…

CRM diyebilmemiz için bir sürü ön koşul vardır:

Müşteriye

  • “doğru teklif”in yapılabilmesi için,
  • müşteri temas noktasına “doğru öneri”nin indirilmesi,
  • dolayısıyla önceden doğru segmentasyon yapılmış olması,
  • segmentasyon için doğru modellenmiş müşteri bilgilerinin bulunması,
  • bu bilgilerin ilgili veri madenciliği araçları ile veri ambarından alınması,
  • veri ambarının çöplük yapılmadan yönetilmesi,
  • toplanmış olan “doğru bilgi”nin depolanması,
  • temas noktalarında “doğru bilgi”nin toplanması,

gerekir.

(Bu maddeleri, sondan başa doğru da okuyabilirsiniz)

 

Dikkat ettiyseniz, müşteri temas noktasından çıkıp yine oraya döndük.