“Mutlak doğru” cümleler

Mutlak doğru cümleleri söyleyenleri dinlemeyin.
“Mutlak doğru” cümleler

Makale Özeti

Bazı cümleler, hemen her kavrama yar. Bu cümleler ne söyleyene, ne de dinleyene katkı yapmaz.

Şirketlerde “yenilikçilik stratejisi” (Innovation Strategy)  konulu bir makale okuyordum.

Bazı cümleleri alıntılıyorum:

 • Yenilikçilik bir seçenek değil, zorunluluktur.
 • Bugünün iş dünyasında, yenilikçilik her zamankinden önemlidir.
 • Globalleşme, yenilikçiliğe yönelten önemli etmenlerden biridir.
 • Şirketler yenilikçiliği içlerinde geliştirmek ve içselleştirmek zorundadırlar.
 • Bir kurum eğer başarılı olmak istiyorsa, yenilikçiliği vizyon, liderlik, süreçler ve kültürünün bir parçası haline getirmelidir.
 • Yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde, yeni iş yapma biçimlerinde merkezde yenilikçilik yer almalıdır.
 • Başarılı kurumlar yenilikçiliği kucaklamalı ve hızlı büyümek, pazar payını artırmak, kurumu daha iyi bir konuma getirmek için yenilikçiliğin vazgeçilmez olduğunu anlamalıdır.

Yenilikçilik konulu bir makalenin ana cümleleri bunlar ise, bu sözler devamlı tekrarlanıyorsa… Makale doğru söylüyordur. Ama hiçbir işe yaramıyordur.

 

“Neden?” diye soracak olursanız… Aşağıdaki cümleleri okuyun:

 • Müşteri odaklılık bir seçenek değil, zorunluluktur.
 • Bugünün iş dünyasında, müşteri odaklılık her zamankinden önemlidir.
 • Globalleşme, müşteri odaklılığa yönelten önemli etmenlerden biridir.
 • Şirketler müşteri odaklılığı içlerinde geliştirmek ve içselleştirmek zorundadırlar.
 • Bir kurum eğer başarılı olmak istiyorsa, müşteri odaklılığı vizyon, liderlik, süreçler ve kültürünün bir parçası haline getirmelidir.
 • Yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde, yeni iş yapma biçimlerinde merkezde müşteri odaklılık yer almalıdır.
 • Başarılı kurumlar müşteri odaklılığı kucaklamalı ve hızlı büyümek, pazar payını artırmak, kurumu daha iyi bir konuma getirmek için müşteri odaklılığın vazgeçilmez olduğunu anlamalıdır.

Bunların da hepsi doğru değil mi?

 

Sizler de “yenilikçilik” veya “müşteri odaklılık” yerine geçebilecek 3 – 4 kavram bulabilirsiniz. Böylece, yukarıdaki cümleler tekrar ve tekrar DOĞRU olarak kalırlar.

Her yere uyabilen MUTLAK DOĞRU cümleler, konuyu anlatmaz. Bu nedenle söylenir, ama bilgi vermez. (Daha çok akademisyenler ve danışmanlar kullanır…)

Size bunları söyleyen olursa, “haklısın” gibilerden baş sallamayın. “İyi de, bunu nasıl yapıyorsun” diye sorun. Nasıl sorusunun yanıtını biliyorsa, doğru söylüyordur. Bilmiyorsa…

Papağanlar konusunda rivayet muhtelif. “Bilerek yapıyor” diyen de var, “bilmiyor” diyen de…